Stínící sítě – materiál

Stínící sítě se vyrábějí téměř výhradně z polyetylénu. Tento syntetický materiál má dlouhou životnost, je odolný vůči povětrnostním vlivům a lze ho libovolně tvarovat. Co do barevného provedení dostávají přednost nejčastěji odstíny zelené. Velice dobrou zprávou pro všechny zájemce o stínící sítě je fakt, že se vyrábějí v různé hustotě úpletu. Máte tak možnost vybírat například stínící sítě s padesátiprocentní hustotou, s pětašedesátiprocentní hustotou a nejhustější devadesátiprocentní úplety. Každá situace si vyžaduje jinou hustotu. Například tam kde slouží stínící sítě jako mechanická zábrana, postačí menší hustota. Pokud se chystáte síť využít vyloženě pro zvýšení soukromí při vašem pobytu na zahradě, zvolíte nejspíše některý z hustějších úpletů.

Stínící sítě a možná materiálová omezení

U polyetylénové stínící sítě je třeba vzít v potaz několik zásad pro její používání. Je třeba mít na paměti, že se jedná o materiál, který je hořlavý. Vzhledem k tomu, že se stínící sítě hojně využívají v pergolách, existuje zejména zde možnost vznícení, a to zejména z toho důvodu, že bývají tato posezení vybavena ohništěm, krbem nebo udírnou. Opatrnosti není nikdy nazbyt a pozor by si měli dát také kuřáci při odhazování nedopalků, manipulaci s otevřeným ohněm a při odklepávání žhavého popela. Není nic smutnějšího než vidět svou milovanou pergolu jak mizí v plamenech. Riziko vznícení je také umocněno tím, že se při posezení často konzumují alkoholické nápoje, které pozornosti a opatrnosti člověku také rozhodně nepřidají. Další možné úskalí by mohli představovat extrémní mrazy v kombinaci s oblevami. Mokrá stínící síť, na níž voda zamrzne, může utrpět drobnější újmu. Rozpínající se led by mohl v krutém mrazu způsobit trhlinky, proto v těch opravdu krutých mrazech zvažte úschovu stínící sítě.